as. MUDr.Tomáš Binder, CSc.

Narozen 14.12.1951 v Ostravě

Školy:
Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze 1971 - 77

Postgraduální vzdělání:
Atestace I.stupně z oboru gynekologie a porodnictví v roce 1980
Atestace II.stupně z oboru gynekologie a porodnictví v roce 1989.

Zaměstnání:
1. 1977 - 82 Gyn.- por. odd.nem.OÚNZ Most - sekundární lékař
2. 1983 - 87 Gyn - por.odd.nem.OÚNZ Praha 6 sekundární lékař
3. 1987 - 92 II.Gyn.-por.klinika l.LF UK a ÚNZ Praha Praha, sekundární a starší sekundární lékař
4. 1992- 98 II.Gyn.- por.klinika l.LF –UK a VFN Praha, odborný asistent ,vedoucí lékař porodního sálu
5. 1998 - 99 II.Gyn. - por.klinika VFN a l.LF - UK, odborný asistent a vedoucí porodního úseku
6. 1999 – 03 Gyn.-por klinka VFN a l.LF UK, odborný asistent , vedoucí odd. patol. těhotenství a zástupce vedoucího porodního úseku
7. 2003 – dosud Gyn.- por. klinika 2.LF-UK a FN Motol, vedoucí lékař porodnického úseku

Vědecké hodnosti:
1998 - Titul kandidát věd

Hlavní oblasti zájmu:
Perinatologie - problematika předčasného porodu, příčiny ženské infertility, možnosti terapeutického ovlivnění plodu in utero, onemocnění jater v těhotenství, trombocyto-pénie a HELLP syndromu.

Práce na grantových úkolech:
1995 - 96 IGA MZ 3161 - 2 Srovnání klasických kultivačních metod detekce infekčního agens u sexuálně přenosných nemocí s amplifikačními a hybridisačními technikami./hlavní řešitel MUDr. Kuklová/

1995 - 96 IGA MZ Intraamniální infuse / hlavní řešitel doc.MUDr. Calda /

1996 – 99 IGA MZ 3784 - 3 Vliv kombinované hormonální terapie na urychlení zrání plicní tkáně u nezralých novorozenců./ hlavní řešitel MUDr. Binder /

Studijní pobyty:
1990 Frauenklinik,Grosshadern,Ludwig - Maxmilians Uni.Mnichov ředitel prof.Hepp
1996 Frauenklinik,Universita v Bernu, ředitel prof.Schneider

Členství v odborných společnostech:
Česká gynekologická společnost, Sekce perinatální mediciny.

Funkce:
2000 jmenován ministrem zdravotnictví Regionálním perinatologem hl. města Prahy
2002 člen výboru Sekce perinatální medicíny ČGPS

Publikace
Cizojazyčné publikace: 5
České publikace: 107
Kapitoly v monografiích: 8

Zdravotnické aktivity:
Infertilní poradna - pondělí od 13.00
Riziková poradna – úterý 8.30- 12.30
Poradna pro těhotné kardiačky - úterý 13.00

Specializované poradny jsou v prostorách prenatální poradny FN Motol (modrá budova) 5. patro, komunikační uzel A tel. 224434272
vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at david2.securitynet.cz Port 80