Mateřská mortalita ve Velké Británii

Systematické sledování a analýza mateřské mortality probíhá ve Velké Británii již více než 50 let. V tříletých cyklech jsou centrální odbornou komisí anonymně zveřejňovány výsledky, formou tisku, CD nebo prostřednictvím internetu. Od roku 2000 se systém nazývá CEMACH (Confidential Enquiry into Maternal and Child Health).

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.