Kritické stavy 2012

Pod záštitou děkana – 1. LF UK v Praze proběhl dne 8. prosince 2012 soubor přednášek a panelová diskuze na téma "KRITICKÉ STAVY V PORODNICTVÍ 2012". Odborným garantem akce byl doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.


Organizace:
Aesculap Akademie, B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666
Fax +420-271 091 652
aesculap-akademie.cz@bbraun.com
www.aesculap-akademie.cz

Místo konání akce bylo:
Národní muzeum
(nová budova), Praha 1
(budova bývalého Federálního shromáždění)

 

Účastnický poplatek byl: 1.000, - Kč

pdf Program pro lékaře ke stažení
pdf Program pro porodní asistentky ke stažení

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.