Péče o matku a dítě 2014-2015 24.10.2015

AORA 12.12.2015

dne proběhne Academy of Obstetric Regional Anaesthesia and Analgesia (AORA).Pod záštitou děkana 1.LF UK proběhne dne 12. prosince 2015 v Národním muzeu, nové budově (budova bývalého Federálního shroháždění) soubor přednášek na téma - novinky v porodnické analgezii a anestezii. 
Odborným garantem akce je doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Pořádá Sekce porodnické analgezie a intenzivní medicíny ČGPS ČSL JEP ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze , Aeskulap Akademií a Českou společností porodních asistentek. 

V krajním případě možnost registrace na místě konání akce.

FACEBOOK

 


 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova

Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS J. E. Purkyně

Univerzita Karlova

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at david2.securitynet.cz Port 80