Kritické stavy a intenzivní péče v porodnictví 2016

 Dne 10. prosince 2016 proběhne  v Národním muzeu, nové budově (budova bývalého Federálního shroháždění) soubor přednášek a panelová diskuze na téma "KRITICKÉ STAVY V PORODNICTVÍ 2016". Odborným garantem akce je  doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Organizaci zajišťovala:
Aesculap Akademie, B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666
Fax +420-271 091 652
aesculap-akademie.cz@bbraun.com
www.aesculap-akademie.cz

Místo konání akce:
Národní muzeum (nová budova), Praha 1
(budova bývalého Federálního shromáždění)