AORA 12.12.2015

Dne 12.12.2015 proběhl Academy of Obstetric Regional Anaesthesia and Analgesia (AORA).Pod záštitou děkana 1.LF UK proběhl dne 12. prosince 2015 v Národním muzeu, nové budově (budova bývalého Federálního shroháždění) soubor přednášek na téma - novinky v porodnické analgezii a anestezii. 
Odborným garantem akce je doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Pořádala Sekce porodnické analgezie a intenzivní medicíny ČGPS ČSL JEP ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze , Aeskulap Akademií a Českou společností porodních asistentek. 
 

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.