http://asistentky.porodnice.cz

Kritické stavy v porodnictví 2016

Pod záštitou a za osobní účasti  rektora – 1. LF UK v Praze  a také  pod záštitou děkana 1.LF UK v Praze proběhne  dne 10. prosince 2016 v Národním muzeu, nové budově (budova bývalého Federálního shroháždění) soubor přednášek a panelová diskuze na téma "KRITICKÉ STAVY V PORODNICTVÍ 2014". Odborným garantem akce byl doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Program

Místo: Posluchárna Gynekologicko porodnické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze
 

Stanovy „České společnosti porodních asistentek“

Stanovy „České společnosti porodních asistentek“

 

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 

§1

Název, sídlo a základní charakteristika

1)   Sdružení porodních asistentek má název „Česká společnost porodních asistentek“, jako zkratky se používá „ČSPA“.

2)   Sídlem ČSPA je Praha 2, Apolinářská 441/18, 120 00.

3)   ČSPA působí na celém území České republiky.

Česká společnost porodních asistentek

Česká společnost porodních asistentek „ČSPA“

Předsednictvo

Předsedkyně: Mgr. Ludmila Lukešová

Místopředsedkyně: Petra Pařízková

Pokladník : Bc. Květoslava Dofková

Sídlo společnosti: Apolinářská 441/18, Praha 2, 120 00
IČO: 02306263

číslo účtu:19859851/5500
Banka: Raiffeisen Bank
              Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78

Péče o matku a dítě - 09.11.2013

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČLS JEP
Mother Care Centrum

 

Pořádají:
intenzivní postgraduální výukový kurz 

pro porodní asistentku, všeobecnou sestru, sestru se specializací v neonatologii, sestru intenzivní péče a zdravotnického záchranáře

oceněn 4 kredity

 

Péče o matku a dítě - 05.10. 2013

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČLS JEP
Mother Care Centrum

Pořádají:
intenzivní postgraduální výukový kurz 

pro porodní asistentku, všeobecnou sestru, sestru se specializací v neonatologii, sestru intenzivní péče a zdravotnického záchranáře

oceněn 4 kredity

Péče o matku a dítě - 8. 3. 2014

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Česká společnost porodních asistentek ČSPA
Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČLS JEP
Mother Care Centrum