Porodníci

Péče o matku a dítě - 18. 3. 2016

 

KURZ JE JIŽ OBSAZEN

Česká společnost porodních asistentek
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Národní muzeum
Mother-Care-Centrum spol. s r.o.

Pořádají:
intenzivní postgraduální výukový kurz

pro porodní asistentky

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání nelékařských povolání s hodnotou 10 kreditních bodů.

Odborní garanti: doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
  doc. MUDr.Tomáš Honzík, PhD.

Místo: Národní muzeum (Nová budova), Vinohradská 1, Praha 1

Termín: sobota 18. a 19. 3. 2016 (pátek, sobota)

Cena: 3000 Kč

Pro členky ČSPA 2600 Kč

Cena zahrnuje:

  1. intenzivní přípravu v rámci dvoudenního semináře
  2. tištěné materiály prezentaci s možností poznámek
  3. přístup sdo prezentací pod heslem
  4. vybavení pro laktační poradkyně od společnosti AVENT Phillips
  5. certifikát způsobilosti k přednášení předporodní přípravy od České společnosti porodních asistentek
  6. po ukončení školení certifikát s 10 kreditními body

Program

Pátek 18. března 2016

15:00 - 15:30 Zahájení doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
15:30 - 16:45 Příprava na těhotenství, fyziologický průběh těhotenství MUDr. Barbora Boudová
16:45 - 18:00 Patologický průběh těhotenství MUDr. Zuzana Kokrdová
18:00 - 18:30 Káva  
18:30 - 19:45 Fyziologický průběh porodu, patologický průběh porodu doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

 

Sobota 19. března 2016

  9:00 - 10:15 Regulace bolesti u porodu a operační analgezie doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
10:15 - 11:30 Operační porod, Šestinedělí doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc
11:30 - 12:30 Oběd  
12:30 - 13:45 Kojení MUDr. Hana Kolářová
13:45 - 15:00 Péče o novorozence a kojence MUDr. Milena Dokoupilová, PhD.

 

On-line přihláška, viz níže

V krajním případě možnost registrace na místě konání akce.  

 

 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova

Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS J. E. Purkyně

Univerzita Karlova