Mateřská mortalita v ČR

Mateřská úmrtnost v České republice v roce 2006, její od r. 1991. Některé charakteristiky ve vybraných evropských zemích Index mateřské mortality za pětileté období 2002-2006. Hlavní příčiny mateřských úmrtí v ČR.