Nespolupracující rodička

Stáhněte si:

I přes nespolupráci rodičky si lékař musí udržet profesionální přístup a zachovat lidskou důstojnost pacientky, dokonce i chová-li se ona nedůstojně.

Viz též Nespolupráce, hostilita, agresivita v Porodnické encyklopedii

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.