Péče o matku a dítě 2014-2015 24.10.2015

AORA 12.12.2015

dne proběhne Academy of Obstetric Regional Anaesthesia and Analgesia (AORA).Pod záštitou děkana 1.LF UK proběhne dne 12. prosince 2015 v Národním muzeu, nové budově (budova bývalého Federálního shroháždění) soubor přednášek na téma - novinky v porodnické analgezii a anestezii. 
Odborným garantem akce je doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Pořádá Sekce porodnické analgezie a intenzivní medicíny ČGPS ČSL JEP ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze , Aeskulap Akademií a Českou společností porodních asistentek. 

V krajním případě možnost registrace na místě konání akce.

FACEBOOK

 


 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova

Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS J. E. Purkyně

Univerzita Karlova