Perinatální mortalita v ČR

Kolektiv autorů

Výsledky a analýza perinatální péče v České republice, poslední monitoring - rok 2007. Demografické charakteristiky. Vývoj perinatální úmrtnosti (PMR), mrtvorozenosti (SBR) a časné novorozenecké úmrtnosti (ENMR) v ČR od roku 1991.