Poporodní poranění konečníku

Anatomie a fyziologie konečníku. Manifestní poranění. Skrytá poranění. Rizikové faktory. Diagnostické možnosti. Typy poranění: léze svěračů, pudendální neuropatie, ruptury m. puborectalis.