Přidružené choroby a jejich farmakoterapie

Z důvodu prostupu některých látek placentou vyžaduje farmakoterapie v těhotenství obezřetnost a dobrou znalost farmakologických charakteristik používaných léčiv. 

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.