Přidružené choroby a jejich farmakoterapie

Z důvodu prostupu některých látek placentou vyžaduje farmakoterapie v těhotenství obezřetnost a dobrou znalost farmakologických charakteristik používaných léčiv.