Ambulantní porod

Před několika lety vznikl v České republice projekt, který nesl název „Ambulantní porod“. Cílem bylo vyhovět přání některých rodin, které by chtěly spolu být hned od prvních hodin po porodu. Tzv. "ambulantní porod" v sobě zahrnoval brzké propuštění, nejdříve za 12 hodin po porodu. Další péče o matku a dítě až do 5. poporodního dne (což je obvyklá doba propouštění z porodnice) byla zajištěna v domácnosti rodiny.

Tento projekt vznikl ve spolupráci mezi Levret s. r. o. a gynekologicko-porodnickou klinikou „ U sv. Apolináře“.

Podmínkou pro "ambulantní porod" byl zcela normální (fyziologický) porod a normální zdravotní stav matky i novorozence. Další podmínkou bylo mikrobiologické vyšetření pochvy matky v době 4-6 týdnů před porodem. Přítomnost některých bakterií v pochvě znamená vyšší riziko vzniku novorozeneckých infekcí. Posledním předpokladem pro "ambulantní porod" bylo, že v rodině nesmí mít nikdo otevřenou (tj. nakažlivou) formu tuberkulózy.

 

Vlastní ambulantní péče probíhala tak, že domácnost navštívil každý den jeden zdravotník:

- druhý poporodní den (tj. první den po propuštění) dětská sestra, která kontrolovala dítě, kojení, kontrolovala, jak se hojí porodní poranění a zavinuje děloha

- třetí poporodní den docházel neonatolog. Ten vyšetřil novorozence a oočkoval jej proti tuberkulóze

- čtvrtý porodní den rodičku navštívil porodník

- pátý poporodní den opět neonatolog, který odebíral dítěti krev na vyšetření, které zjišťuje přítomnost některých vrozených vad látkové výměny - hlavním důvodem je vyšetření funkce štítné žlázy

 

Ambulantní sledování kladlo samozřejmě zvýšené nároky na matku, která sama musí sledovat dítě a v případě problémů nebo pochybností se spojila s lékaři. Abychom usnadnili sledování příjmu potravy, byla domů zapůjčena váha. Matka také musela u svého dítěte pomoci s očkováním a odběrem krve - v nemocnici pomáhá lékaři sestra. Rovněž bylo třeba počítat s větší fyzickou zátěží než v porodnici. Matce bylo vždy doporučeno, aby jí v prvních dnech někdo pomohl s péčí o domácnost, aby se sama mohla věnovat výhradně sobě a dítěti.

Organizační opatření pro ambulantní porod

Žena se mohla pro ambulantní porod rozhodnout až během porodu, pak stačilo rozhodnutí sdělit komukoliv ze zdravotního personálu. Pokud žena porodila nejpozději ve 3 hodiny ráno, mohla domů po splnění všech podmínky odejít za 12-13 hodin po porodu. Pokud porodila později, byla propuštěna následující den po ranní vizitě. Před propuštěním neonatolog vyšetřil ještě jednou novorozence a porodník zhodnotil, jestli propuštění umožnuje také zdravotní stav ženy. Matka před propuštěním vždy podepsala poučení (tzv. pozitivní revers, viz příloha). Pak ji neonatolog poučil o tom, jak se starat o dítě a jak kojit. Na cestu domů žena dostala kontaktní telefonní čísla. V případě nouze mohla každá matka non-stop volat o pomoc nebo o radu. Pátý den po porodu byla matka a dítě předána do péče ambulantního gynekologova a pediatra.

 

Matka (i celá její rodina) musela vždy předem zvážit okolnosti domácí poporodní péči. Zdravotnický dohled nad nedělkou i nad dítětem nemohl být pochopitelně doma tak nepřetržitý, jako kdyby zůstala v nemocnici.

Možná rizika ambulantní poporodní péče jsou především tato:

- některé vrozené vady a některé vrozené chyby látkové přeměny se mohou projevit až později než za 24 hodin po porodu. V takovém případě může dojít i k rychlému zhoršení zdravotního stavu novorozence.

- při ambulantním ošetřování mohou být později, než při pobytu v porodnici zachyceny získané nemoci, především infekční; důsledkem může být nutnost opětného přijetí do nemocnice a případně prodloužení léčby, v krajním případě i zhoršení vyhlídek na vyléčení.

- při ambulantním ošetřování nelze tak precizně jako při pobytu v porodnici sledovat výživu kojence a množství přijaté potravy, resp. přesnost tohoto sledování je zcela závislá na matce.

- při ambulantním ošetřování se očkování proti tuberkulóze provádí třetí až pátý poporodní den. Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví však doporučuje, aby se toto očkování provedlo ještě před propuštěním z porodnice. Důvod spočívá v tom, že pokud by novorozenec před očkováním přišel do styku s osobou s tzv. otevřenou (tj. nakažlivou) tuberkulózou, mohou vzniknout vážné komplikace, až ohrožení života novorozence

- dojde-li k rozvoji novorozenecké žloutenky nebo jiných stavů, které vyžadují zvýšené sledování, je nutné opětovné přijetí do nemocnice.

- při ambulantním ošetřování je ztížena možnost bezprostřední konzultace zdravotnického personálu při problémech souvisejících s kojením nebo při jiných tělesných potížích v šestinedělí (např. krvácení, bolesti v podbřišku, zvýšené teploty a další). Totéž se týká případných zdravotních problémů dítěte.

- brzký odchod domů znamená větší fyzickou i psychickou zátěž pro matku a nedostane-li se jí přiměřené pomoci, může se zvýšit riziko poporodních psychiatrických komplikací, včetně dlouhodobých.

Cena ambulantní péče (která se neúčtovala zdravotním pojišťovnám) činila 6 000.- Kč. Pokud nastala situace, která si vynutila opětovné přijetí do nemocnice dříve než 5. poporodní den, pak se rodině vrátila z této částky 2 000.- Kč.

 

Text informovaného souhlasu:

Žádám o propuštění v programu ambulantní poporodní péče. Byla jsem poučena o její organizaci, o péči o dítě a o zdravotních aspektech šestinedělí. Požadavky, které jsou na mne kladeny, budu respektovat. Obdržela jsem písemné poučení o způsobu péče a o zdravotních rizicích, která se mohou objevit, a kontaktní telefonní čísla.

Před propuštěním jsem byla poučena o ošetřování novorozence, jeho výživě a technice kojení. Byla jsem seznámena s režimem ambulantního sledování (tj. první "domácí" den mne navštíví dětská sestra, druhý den neonatolog, třetí den porodník, čtvrtý den neonatolog). Souhlasím s ambulantním provedením obvyklých odběrů krve, které se provádějí novorozencům v rámci vyšetření, která mají vyloučit některé vrozené vady látkové přeměny i dalších odběrů podle doporučení neonatologa. Souhlasím s ambulantním očkováním novorozence proti tuberkulóze (pokud to jeho zdravotní stav umožní). Po pátém dnu po porodu budu předána do péče svého ambulantního pediatra a gynekologa. Do té doby se budu při všech problémech obracet výhradně na kontaktní telefonická čísla, která jsem obdržela při odchodu na propustku. V případě nouze se obrátím výhradně na lékaře gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Souhlasím s tím, že v případě potřeby nastoupím opět na lůžko na gynekologicko-porodnickou kliniku.

nedělka

 

Nedělka i dítě jsou schopny propuštění v programu domácí poporodní péče.

 

 

porodník neonatolog

 

V Praze dne, hod.

 

Dovětek: o ambulantní porody nebyl v Praze a jejím okolí zájem a nebylo to určitě jeho cenou. Tímto způsobem porodilo jen několik žen, nebylo jich ani 20. Proto se od tohoto organizačně náročného projektu upustilo.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Ivana Ašenbrenerová

Z připravované knihy o těhotenství a porodu

Odborný článek