Rady venkovského lékaře - ŠKOLA

Rady venkovského lékaře ŠKOLA - obrázek
Rady venkovského lékaře ŠKOLA - obrázek

Jestli jde o základ života, nevím. Základem života bude asi, filozoficky i tělesně vzato, něco jiného. Školou začíná konec bezstarostného dětství. Od té doby už jen odpovědnost, připravenost, pozornost… fuj. Ukázněnost.

Anekdoticky vzato, je škola pro děti škodlivá. V době nejbouřlivějšího fyzického vývoje je nutí sedět rovně, občas i téměř nehybně několik set minut denně v lavicích které bývají zdraví škodlivé. V době touhy o nevětší pohybové aktivitě děti mají o přestávkách sedět v lavicích a být ukázněné. Ty nejaktivnější mají sedět za trest víc než klidné buchty. Z tělocvičné hodiny bývá využito k pohybu sotva dvacet procent času (vědecky doloženo!).

Nejsem si jist, zda všichni pedagogové vědí, že mozek chlapců a děvčat se od sebe liší rychlostí vývoje. Nejsem si jist, zda všichni pedagogové vědí, že za neklidem a nekázní dítěte může být nemoc, kterou dítě nemůže volně řešit. Ďáblík uvnitř mu brání být hodným. Nevím, zda všichni pedagogové vědí, že za některými mazopisy s vynecháváním písmen a bizarními pravopisnými chybami u jinak bystrých dětí může být nemoc.

Mám sen o škole, třeba třetí třída. Děti ráno přijdou a rozhodnou se, jak budou ten den postaveny stolky a židličky. Dítě, které cítí, že už nemůže sedět a „být hodné“, může vstát a za zástěnou se protáhnout na ribstolech nebo se chvíli vyválet na žíněnce. Když se dítěti chce čurat, může se jít vyčurat. Když má žízeň, může se napít. Během čtyř vyučovacích hodin jsou dvě velké přestávky po třiceti minutách, kdy dítě musí na školní dvůr a tam může hrát fotbal, vybíjenou, skákat panáka a vůbec. Při tělocviku, zpěvu a kreslení je dítě hodnoceno za snahu, nikoliv za kvalitu výkonů. Učitelé na této škole učí proto, že je to baví, a mají rádi děti a nežádají po nich, aby je měly rády, protože je jinak nikdo rád nemá. Při zkoušení se snaží zjistit, co děti umějí, a ne co neumějí. Učí je ve škole, za domácí úkol ukládají jen přinést nejbarevnější větev z podzimního lesa. Občas se s dětmi učí právě v tom lese. Výchovný proces se řídí zdravou symbiózou postupů pedagogických klasiků Komenský-Makarenko-Frištenský. To jest občas mírná facka hned na místě než postupné několikadenní vyšetřování.

Ve slohovém cvičení na konci roku na téma „čím bych chtěl být“ většina dětí odpoví: „Učitelem“. Já vím, už jsem se probudil ze sna…

 

 

 

Zdroj: Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. - Rady venkovského lékaře

 

 
Témata: