Jak dlouho chrání očkování

Jak dlouho chrání očkování - obrázek
Jak dlouho chrání očkování - obrázek

Podle typu očkovací látky a podle délky inkubační doby infekce, tedy doby, kdy se nemoc po nakažení projeví, lze odhadovat, na jak dlouho očkování může ochránit. Živé, avšak oslabené očkovací látky se většinou podávají jen v jedné dávce základního očkovacího schématu. Dochází totiž k množení původce infekce v lidském organismu, což napodobuje skutečný infekční  proces.

Po podání jedné dávky živé očkovací látky může být organismus chráněn na mnoho let, někdy i na celý život. Pokud se však podají neživé vakcíny, je třeba imunitní systém očkovaného člověka dále stimulovat. Proto se v základním schématu neživých očkovacích  látek podávají minimálně tři injekce. Tělo je proti nákaze chráněno již po podání druhé dávky vakcíny. Pro dlouhodobější ochranu je zapotřebí ještě třetí dávky. Pravidelným přeočkováním s odstupem tří, pěti nebo i více let lze pak ochranné účinky očkovací látky udržovat. Při přeočkování se vždy podává jen jedna dávka vakcíny.

Ukazuje se ale, že člověk, který je očkovaný proti patřičné infekci celým schématem a ještě jednou přeočkovaný a poté již nikdy nepřeočkovávaný, na infekci nezemře, ani případné onemocnění nemá těžký průběh.

 

Autor: doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015