Jak vědecky prokázat vztah mezi očkováním a následkem?

Jak vědecky prokázat vztah mezi očkováním a následkem? - obrázek
Jak vědecky prokázat vztah mezi očkováním a následkem? - obrázek

Očkování zpravidla dostává každý člověk na této planetě, a tak je nasnadě, že toho řada pseudoodborníků ráda využívá. Podobně lze dát zvýšený výskyt nových onemocnění  do souvislosti s některými normálními činnostmi, jako je snídání chleba nebo čištění zubů.

Jediným potvrzením příčinného vztahu mezi očkováním a nějakým následkem musí být výsledky předem  definované  a provedené studie, kde se budou sledovat od počátku dvě skupiny osob – očkované a neočkované. U nich se bude pak zaznamenávat, kolik se v jedné nebo druhé skupině objevilo sledovaných znaků (cukrovky, atopických projevů, neurologických  onemocnění a třeba autismu). Porovnáním výskytu sledovaných znaků u očkovaných a neočkovaných lidí lze pak asociaci potvrdit, nebo vyvrátit.

Tím, že se již infekční onemocnění nevyskytují, neexistuje jednoduchá možnost porovnávat četnost komplikací po prodělaných infekčních nemocech s komplikacemi po provedeném očkování. Každé očkování je spojeno s určitými nežádoucími reakcemi, které však bývají mírné a přechodné  a většina z nich odezní do dvou až tří dnů. Skutečná rizika po očkování jsou vzácná a v porovnání  s riziky z prodělaného infekčního onemocnění jsou zanedbatelná. Pro dokreslení situace jsou oba typy komplikací  uvedeny v  tabulce.

Přehled prokázaných rizik po  prodělaném onemocnění v porovnání s riziky vzniklými po  očkování:

 

Autor:doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a doc. MUDr. A. Pařízek, CSc.

Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015