Encyklopedie

Přirozený porod

>

Pod názvem “přirozený” porod nebo “natural childbirth” či “prepared
childbirth” se skrývá způsob vedení porodu, kdy se nepodávají bolest
utišující prostředky. Smyslem je snaha minimalizovat farmakologické
ovlivnění dítěte. Tento směr byl logickým vyústěním situace na konci
první poloviny 20. století, kdy vznikal u porodníků pocit, že porodní
bolesti lze zvládnout použitím potentních analgetik (morfin, pethidin).
A tak již v roce 1942 organizovaly ženy demonstraci za “přirozený
porod”. Jednalo se o výzvu k zohlednění psychologických a fyzických
potřeb těhotné ženy během porodu a její aktivní účasti na tomto nejvýše
fyziologickém procesu.

Řada osobností se problematikou nejen prakticky zabývala, ale i postupy literárně zpracovala.