Mariana

Všechny kalendáře připomínají, že má svátek Marie, jen v našem občanském kalendáři nalézáme Marianu. Toto jméno je asi složeninou Marie a Anny a u nás byla vždy nejvíce oblíbena jeho domácká podoba Marjánka nebo Márinka. Jméno Marie má zřejmě prastarý původ až ve starověkém Egyptě a podle některých badatelů znamená "milovaná Bohem". Jiní vědci ji však překládají jako "hořká" či jako "moře hořkosti". Z aramejské podoby Marjam vychází pak další teorie, která toto jméno překládá jako "paní" nebo "kapka moře". Jinde bychom nalezli i jiné významy, jako například "krásná" či "odkazovatelka". Druhé jméno Anna je hebrejského původu a znamená "milostiplná", případně "líbezná a milá". Dle občanského kalendáře má Marie svátek 12. září.

Jmeniny 8. září

Avšak hlavní světicí dne je Marie, neboť si připomínáme památku jejího narození. Marie nebo také Matka Boží, pocházející z rodu Davidova, se stala patronkou křesťanstva, ale také Bavorska, biskupství v Cáchách (Aachen) a Špýru (Speyer). Vedle toho si ji vybrali také hostinští, kuchaři, kožešníci, soukeníci, hrnčíři, lodníci, perníkáři a octáři. Lidé se k ní také modlí, když je bouřka, a utíkají se k ní v každé nouzi. Její život lze sledovat především v Lukášově evangeliu, ale i v apokryfním evangeliu Jakubově. Mariinými rodiči byli Jáchym a Anna, oba už letití a doposud ke svému žalu bezdětní. Avšak jednoho dne se jim zjevil anděl a oznámil jim, že se jim narodí dcera. K údivu samotných manželů i celému jejich okolí se tak skutečně stalo. Marii se dostalo pečlivého vychování, a když dospěla v dívku na vdávání, zasnoubili ji rodiče s Josefem, tesařem z Nazaretu. Avšak ještě před svatbou počala Panna Marie dítě, a Josef, zoufalý z předpokládané nevěry své nevěsty, se s ní chtěl rozejít. Anděl mu však objasnil zázrak, který se s Marií udál, a on si ji vzal. Žil s ní však nadále v panenském manželství (svatojosefské manželství). Krátce po jejich svatbě vydal císař Augustus nařízení o sčítání lidu. Josef a Marie se proto museli vydat do Betléma, kde se narodil Ježíš.

Kult Panny Marie se po staletí neustále vyvíjel. Na počátku bylo uctívání Matky Boží úzce spojeno s uctíváním Krista. Ve 4. století se pak vynořují první stopy mariánských slavností a od té doby se na Východě i na Západě slaví pravidelně alespoň čtyři velké mariánské svátky. Okolo roku 350 složil církevní učitel Efrém Syrský první hymny na Matku Boží Marii, počátky růžence lze najít již ve 12. století. Nedlouho potom se začala vyvíjet mariánská poutní místa (Loreto, Altöling, Maria Einsiedeln, Częstochowa, Montserrat, Guadalupe, Lurdy, Fatima, Sv. Hostýn, Sv. Hora, Stará Boleslav a Šaštín...). Na dnešní den se také vztahuje zajímavá pranostika. Říká se, že počasí v tento den určuje následující čtyři týdny.

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999
LIBRI