Marika

Marika, kterou nacházíme dnes v občanském kalendáři, je ryze maďarskou domáckou formou jména Marie a u nás není příliš rozšířena.

Domácí podoba: Marička, Marka, Márinka, Mara, Mája, Májina, Maruna, Majčinka ap.
Německá, holandská, švédská, francouzská, srbochorvatská: Marika

Jmeniny: 31. ledna

 

V českém církevním kalendáři je naproti tomu jméno Jan, které je dáváno chlapcům již po mnoho staletí. Jan, který tento týden slaví svátek,  se celým jménem nazývá Jan Bosco. Giovanni (Jan) Bosco přišel na svět 16. srpna 1815 v Becchi poblíž Turína (Itálie). Jeho otec zemřel, když byly Janovi právě dva roky. Jeho matka ho vychovala ve velké chudobě. V roce 1841 přijal kněžské svěcení a od té doby se věnoval výlučně výchově nejzanedbanějších hochů ve městě Turíně. Byla to práce nelehká, snažil se kupříkladu založit útulek, ale první chovanci mu utekli i s vybavením. Nedal se odradit, zkoušel to znovu, získával příznivce a po polovině 19. století vybudoval velkolepý ústav se školou a výukou řemesel, tehdy ojedinělý svého druhu. Měl také řadu mocných protivníků (jako každý, kdo dělá něco prospěného), a to dokonce i ve vysokých církevních kruzích. Ale nevzdal se. Již roku 1846 založil první oratoř sv. Františka Saleského a od roku 1859 začal organizovat kongregaci salesiánů dona Bosca. Papež Pius IX. ji definitivně schválil roku 1874. Konečně roku 1876 vznikla společnost salesiánských spolupracovníků. Také Sdružení sester Panny Marie Pomocnice (1872) pochází od Jana Bosca. Téměř v každém větším italském městě je dnes donu Boscovi zasvěcen kostel. Úcta k synu chudých rolníků je nevšední. Salesiáni dona Bosca pracují podle vzoru svého zakladatele ze všech sil při výchově zanedbané mládeže. Hlavními známkami jejich charitativní pastorace byla a je velká mírnost, důvěra a dobročinnost. Jan Bosco zemřel 31. ledna 1888 v Turíně, kde byl pochován v salesiánském kostele. Papež Pius XI. jej svatořečil 1. dubna 1934.
Dnes je především patronem mládeže a katolických nakladatelství.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999
LIBRI