Marina

Svátek má Marina

V občanském kalendáři dnes nacházíme Marinu nebo také, jak se psalo dříve, Marynu. Existuje dvojí výklad tohoto jména. Podle jedněch badatelů je domáckým tvarem od Marie; její základní podobou by v tomto případě bylo hebrejské jméno Miryám. Někteří jazykovědci se domnívají, že ještě starším tvarem bylo egyptské merit amm, což znamenalo "milovaná bohem". Existují však také výklady jiné, které se přiklánějí k původu latinskému, kdy je základem slovo mare, tj. "moře". Stačí si tedy jen vybrat.

V církevním kalendáři má dnes svátek Paulin. Římský kalendář připomíná více světců tohoto jména. My si připomeneme Paulína z Noly.

Narodil se kolem roku 353 ve francouzském Bordeaux v rodině vznešeného římského senátora. Pokračoval v otcových šlépějích a již roku 381 se stal místodržícím v italském kraji Kampánie. Založil rodinu, brzy se narodil i syn. Spokojené manželství však skončilo během jediné vteřiny, když jeho syn zemřel. Pro rodinu to mělo zásadní význam. Zdrcení manželé začali žít v naprosté zdrženlivosti a upnuli se svými modlitbami k Bohu. Jejich víra nabyla takové intenzity a vřelosti, že Paulín přijal o Vánocích roku 394 v Barceloně kněžské svěcení. Spolu se svou ženou pak odešel do Noly, kde se usadil poblíž hrobu Felixe z Noly, jehož si velice vážil. Zde setrval mnoho let v naprostém odříkání se světa ve společnosti stejně smýšlejících lidí. V roce 409 byl Paulín zvolen zdejším biskupem. Lidé přijali jeho jmenování s nadšením, protože byl široko daleko velice oblíben. V té době již neměl Paulín žádný majetek ani jakékoli světské potřeby. Vše rozdal, postavil i několik kostelů a špitálů. V biskupském úřadě setrval až do roku 431, kdy 22. června zemřel. Věřící, kteří ho pro jeho dobrotu milovali, jej pochovali v Nole a dnes jeho památku připomíná kaple sv. Paulína v dómě sv. Felixe. Jeho ostatky se dostaly také do Říma, kde jsou uloženy v kostele sv. Bartoloměje na Tiberském ostrově. Na svého milého biskupa vzpomínají v Nole doposud, 22. června se zde koná každoročně veliká lidová veselice s průvodem.

Paulín však není jediným význačným člověkem, který v Nole po sv. Felixovi působil. Ve městě zemřel také slavný římský císař Augustus a narodil se zde neméně slavný Giordano Bruno.

Dříve bychom našli v kalendáři i jméno hrdiny Rukopisu královédvorského Záboje. Toto jméno je uměle vytvořené a jeho historickým protějškem je jméno Přědboj. O pravosti Rukopisů královédvorského a zelenohorského se vede již po mnoho let ostrý boj. Jisté je, že oba byly nalezeny v letech 1817-18 a měly dokumentovat naši slavnou minulost. Velká většina badatelů se domnívá, že jde o podvrh, který mají na svědomí V. Hanka a J. Linda, dodnes se však vyskytují i zastánci jejich pravosti. Ať už je pravda jakákoliv, oba rukopisy sehrály velmi pozitivní roli nejen na poli národním, ale staly se také bohatým inspiračním zdrojem pro celou řadu našich umělců.

"NÁROD KUPODIVU NENÍ NIKDY SPASEN ANI ZTRACEN
VÍTĚZSTVÍM NEBO PORÁŽKOU JEDNÉ STRANY,
JE-LI V NĚM ROZUMNOST ROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENA."
(F. Peroutka)

Zdroj:www.libri.cz