Matěj

Dnes má svátek Matěj a Modest.

Dnes má v občanském a římském kalendáři svátek Matěj, avšak český církevní kalendář jej připomíná až 14. května. Matěj a jeho varianta Matyáš jsou hebrejského původu. Prastaré znění jména Mattithjáh znamená "dar Boží". Ze stejného základu vychází i Matouš. K tvarovému rozlišení obou jmen došlo už v řečtině (Matthíás a Matthaios), odkud se k nám jména dostala; jména Matěj a Matyáš vznikla z tvaru Matthíás.

Matěj je velice pěkné jméno a v poslední době nastává opět jeho renesance. Nositelé tohoto jména se mohou pochlubit tím, že jejich patron je ochráncem stavebních řemeslníků, řezníků, cukrářů, kovářů a krejčích. Vedle toho se k němu lidé modlí, aby od nich odvrátil černý kašel, neštovice a manželskou neplodnost. Matěj je také patronem trevírského biskupství, protože v tamním bývalém kostele sv. Eucharia (dnes sv. Matěje) odpočívají ostatky tohoto světce. Město Trevír (Trier) je tak jediné v Německu, které se může pochlubit, že v jeho zdech jsou uschovány ostatky skutečného apoštola. Matěj byl skutečně jedním z Kristových žáků a nastoupil na místo Jidášovo. Mezi apoštoly se dostal losem. Po Kristově vzkříšení působil Matěj jako misionář v Judeji a později se odebral do sousedních zemí, až se dostal i do Etiopie. O apoštolově smrti neexistují žádné přesné zprávy. Říká se, že kolem roku 63 jej prý pohané kamenovali a potom zabili sekyrou. Jeho ostatky přinesl počátkem 4. století biskup Agricius do Trevíru. Další jsou v kostelích S. Maggiore v Římě (Matějův relikviář) a také u sv. Justiny v Padově. Kolem apoštola Matěje se vyvinuly rozličné tradice. Ještě dnes je všude plno matějských poutí a dříve se razila i matějská mince. Také s počasím má Matěj co do činění. Existuje pořekadlo "Svatý Matěj ledy láme". Znamená to, že tento den by měl být předzvěstí jara. U nás se dříve hojně ujal zvyk třást na sv. Matěje ovocným stromovím, aby hojně rodilo. Kromě toho sloužila matějská noc k četným předpovědím. Tak například večer se vkládaly listy břečťanu do mísy s vodou. Když do rána některý list změkl, znamenalo to nemoc v rodině. I když je toto jméno po staletí velice oblíbené, není Matějových vyobrazení mnoho. Většinou je na nich zachycen s knihou a svitkem a velice často se sekyrou, tedy nástrojem, jímž byl mučen. Dále bývá zobrazován i s mečem, kopím nebo kamením. Okamžik jeho mučednické smrti zachytil například Jan de Beer (Mučednická smrt apoštola Matěje, Umělecko-historické muzeum ve Vídni). U nás v Praze pak stojí velice známý kostel sv. Matěje v Dejvicích.

V českém církevním kalendáři má dnes svátek Modest z Trevíru, který se narodil v 5. století a zemřel roku 486 v Trevíru.

Zdroj:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha, 1999
LIBRI