Milena

V občanském kalendáři má dnes svátek Milena. Toto dnes tak časté jméno se začalo v češtině objevovat až od počátku 20. století, ale jeho obliba velmi rychle rostla. V jihoslovanských jazycích má Milena tradici a obdoby, najdeme tu i Milicu, Milinu, Milevu a jiné tvary. Význam je jasný, jeho nositelka je "milá" a "milovaná". Toto ryze slovanské jméno se kupodivu objevuje i v němčině a maďarštině.
Hodnotí se též jako obdoba původem latinského jména Amáta, Amanda aj.

Domácí podoby: Míla, Mili, Milča, Milka, Milenka, Miluška, Milík, Mína, Mila, Miška, Milu, Mija, Len(k)a
Slovensky: Milena, Milina
Rusky, bulharsky, polsky, italsky, španělsky, německy, holandsky, švédky: Milena
Francouzsky: Milène
Srbochorvatsky: Milena, Mileva, Milica
Maďarsky: Miléna

Stále velmi oblíbeno

Jmeniny: 24. ledna

Svátek má v tento den též František (Saleský).

Dle českého církevního kalendáře má ve stejný den svátek i jeden z velkého počtu Františků, František Saleský. Jde o osobnost vskutku vynikající. Biskup, církevní učitel, zakladatel řádu, tím vším byl a všude zanechal nesmazatelnou stopu. Narodil se 21. srpna 1567 na zámku rodiny de Sales v Savojsku. Studoval v Paříži a v Padově, dosáhl doktorátu práv a v roce 1593 se nechal vysvětit na kněze. Vedla však k tomu vpravdě trnitá cesta. Předtím prodělával po léta těžké vnitřní boje, potáceje se mezi "Římem a Kalvínem". Obojí mělo na něho silný vliv. Nakonec zvítězilo katolictví a František se již jako duchovní přihlásil za misionáře pro území ovládané právě kalvínci. Vybral si jižní břeh Ženevského jezera. Následující léta byla pro nového kněze plná nebezpečí, musel dokonce čelit několika atentátům. Byl však natolik přesvědčen o své pravdě, že se mu pomocí dobroty a lásky ke všem bytostem podařilo celý kraj rekatolizovat. V roce 1602 byl František Saleský konečně jmenován biskupem ženevským. Neúnavně procházel v příštích letech celou svou velkou diecézí a získával si pověst i jako skvělý kazatel. Spolu s Janou Františkou de Chantal, se kterou ho pojilo vřelé duchovní přátelství, založil v roce 1610 řád salesiánek. Jeho úspěchů si povšiml i papež a jmenoval jej kuriálním kardinálem. František však nechtěl opustit svou diecézi, a s díky proto velkou poctu odmítl. Zemřel raněn mrtvicí na jedné cestě do Lyonu, 28. prosince 1622. Jeho tělo bylo pochováno v kostele Navštívení v Annecy, jižně od Ženevského jezera u Lac d'Annecy. Byla zde rovněž pochována jeho věrná pomocnice Jana Františka de Chantal, která zemřela roku 1641. František Saleský si získal vážnost schopností vést dialog, především s kalvínstvím. Už v roce 1665 byl prohlášen za svatého a 16. listopadu roku 1877 jej papež Pius IX. povýšil na církevního učitele. František Saleský je také spoluzakladatelem Řádu Navštívení P. Marie, tzv. salesiánek. Často je znázorňován s Janou Františkou de Chantal. Vedle světce vidíme mnohdy srdce ovinuté trním. Dnes je František patronem salesiánů, katolického tisku, spisovatelů, Ženevy, Annecy a Chambéry.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999
LIBRI