Miluše

 

V občanském kalendáři slaví tento týden svůj svátek Miluše. Někteří badatelé se domnívají, že se jedná o domáckou formu jména Miloslava, které má základ ve slovech "milý" a "sláva". Jiní tvrdí, že Miluše je přeloženou latinskou Amatou či francouzskou Aimée. Považuje se též za cizí obdobu jmen Amáta, Amanda. Staročeskou variantou je Milota.

 

Domácí podoba: Miloslava
Slovensky: Milota
Srbochorvatsky: Miljusa, Milina, Milota
Bulharsky: Miluš

Velmi oblíbena především ve starší generaci.

Jmeniny 3. srpna

 

V církevním kalendáři dnes najdeme také ženské jméno. Je jím Lydie. Jméno má prastaré počátky, dříve se jím označovala země ležící uprostřed západního pobřeží Malé Asie. Pokud se tak jmenovala žena, znamenalo to, že pochází právě z této krajiny. Dnes si připomínáme patronku barvířů, která toto pěkné jméno také nosila. Narodila se na počátku 1. století v Thyatiře (Malá Asie). Podle tradice prý obchodovala s purpurem. Po jednom kázaní sv. Pavla se nechala s celou rodinou pokřtít, a stala se tak první křesťankou ve Filippech (Řecko). V pozdějších letech ze všech sil pomáhala nejrůznějším misionářům. Zemřela asi v polovině 1. století.

Dnes si také připomínáme Nikodéma a Gamaliela. Oba byli Židé a Nikodém byl členem synedria čili sanhedrinu, což byla židovská velerada v Jeruzalémě. Po smrti Ježíše Krista pomáhal Josefovi z Arimatie sejmout jeho zmučené tělo z kříže a pohřbít je do skalní hrobky. To samozřejmě neušlo ve městě pozornosti a mnozí Nikodéma hned napadli, že patří mezi Ježíšovy pokračovatele, a označili jej za buřiče. Následovalo vyloučení z velerady, ale mnohým to bylo málo a prosazovali jeho ukamenování. Nešťastný Nikodém už byl smířen s osudem a čekal na svou smrt. V každém společenství se však vždy najde moudrý člověk, který ještě dokáže utlumit vzduté vášně. V sanhedrinu jím byl jeden z předních členů představenstva Gamaliel. Nikodém měl skutečně veliké štěstí, neboť jeho přímluvce byl navíc největším znalcem zákonů a všemi respektovaný muž. Nikodéma zachránil a ve své spravedlnosti šel ještě dál, neboť později hájil před soudem v Jeruzalémě také apoštoly Petra a Jana.

Dnešního dne má svátek také Burchard. Narodil se v 11. století a byl prvním proboštem premonstrátského kláštera ve württemberském Rotu, který založil Hema z Wildenburgu v roce 1126. Někteří badatelé soudí, že pravděpodobně přišel ze slavného kláštera Prémontré, kolébky tohoto slavného řádu. Pod Burchardovým svědomitým vedením dosáhlo nejstarší švábské premonstrátské opatství velkého rozkvětu. Pověst o učenosti a bohabojnosti rotských mnichů se rozšířila nejen po Německu, ale pronikla i do zahraničí, a zanedlouho stálo před branou kláštera mnoho mužů, žádajících přijetí do řádu. Probošt Burchard zemřel 3. 8. 1140.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI