Miriam

V občanském kalendáři má dnes svátek Miriam. Toto jméno, jehož význam, je "milovaná Bohem", je vlastně výchozí podobou pro Marii a má prastarý původ, snad hebrejsko-egyptský. Již Mojžíšova sestra se jmenovala Miriam, a ta žila skutečně před drahnými časy.
Ve 2. p. je tvar Miriamy, popr. se j. neskoňuje.

Domácí podoby: Mira, Míra, Mirča, Miri, Mirka, Mirjamka, Miruška, Ria ap.
Slovensky, anglicky, švédsky, holandsky, španělsky: Miriam
Německy: Miriam, Mirjam
Italsky: Miriam, Myriam
Maďarsky: Mirjam
Bulharsky, srbochorvatsky: Mirjana

 

Mirjam(a) dnes oblíbena, Mijam se vyskytuje zřídka.

 

Jmeniny 5. listopadu.

Církevní kalendář si připomíná Alžbětu a Zacharjáše. Tito dva manželé byli mezi světce přijati již velmi dávno. Hlavní příčinou toho bylo, že se stali rodiči Jana Křtitele. Jejich život nebyl lehký. Mnoho let spolu nemohli počít dítě, a tak jejich dny naplňoval velký smutek. Jednoho dne se však Alžbětě zjevil sám archanděl Gabriel a oznámil jí, že bude matkou. Ve stejný čas zjistila také Maria, že čeká dítě. Obě ženy byly příbuzné a obě přivedly na svět významné osoby. Marie Ježíše a Alžběta proroka Jana Křtitele, který měl připravit cestu svému mladšímu příbuznému. Lidé však nevěřili, že by letitá Alžběta mohla mít dítě. O to větší byl jejich údiv, když se Jan narodil. Tehdy vzal Zacharjáš syna na ruce, přinesl ho ukázat všem pochybovačům a řekl jim: "Buď veleben Pán, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid a přinesl mu spásu ... A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu." To je vlastně vše, co o Alžbětě a Zacharjášovi víme. O Alžbětině smrti nejsou zprávy žádné a o Zacharjášovi máme jen informaci, že byl zavražděn v jeruzalémském chrámě. Jeho ostatky jsou uchovávány v lateránské bazilice v Římě. Zde také slaví jeho svátek až 6. listopadu. Ve východní církvi si jej připomínají 11. února, což byl den, kdy byly jeho pozůstatky nalezeny.

V našem kalendáři bychom v tento den také nalezli zvláštní jméno Blandina. Nevím, kolik žen toto velmi zajímavé jméno u nás nosí. Jisté však je, v kalendáři jsou hned dvě. Jedná má svátek 2. června. Byla otrokyní a navíc ještě křesťankou, což byla v době starého Říma přímo vražedná kombinace. Velmi brzy po jejím křtu ji zajali vojáci a nebohé děvče bylo krutě mučeno. Jediné, co trpící dívka neustále opakovala, byla prý slova: "Jsem křesťanka a nečiním nic zlého." Dál trpělivě a s velikou odvahou a silou snášela svá mučení, až byla nakonec odsouzena k smrti. Vojáci ji zabalili do sítě a předhodili rozzuřenému býku, který ji ubodal rohy. I tak se bavil starý Řím. Druhá Blandina se narodila 10. července roku 1883 v Sársku. V roce 1908 vstoupila mezi voršilky. V klášteře prožila skutečně svatý život, ale nebylo jí dopřáno vysokého věku, neboť již ve 34 letech zemřela na tuberkulózu (18. května 1918, Trevír, Německo).

Dalším významný světcem, který má tento den také svátek, je uherský kralevic Emerich. Je zajímavé, že z tohoto jména vzniklo naše Mirko. Toto jméno bylo dříve poměrně hodně rozšířeno. V Itálii mu říkají Amerigo a nosil je vynikající mořeplavec Vespucci (1451-1512). Právě po něm dostal jméno i celý kontinent - Amerika. Vraťme se však k uherskému Emerichovi. Byl synem Štěpána I., ale několik dnů před korunovací na spolukrále jej na lovu roztrhal kanec. Syn i otec jsou dnes národními maďarskými patrony.

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI