Monika

V občanském kalendáři má dnes svůj svátek Monika. Toto jméno má skutečně nevšední původ - jedná se o prastaré fénické jméno s významem "bohyně".

Tato světice je patronkou křesťanských žen a matek, lidé se k ní modlí za záchranu dětských duší. Narodila se kolem roku 332 v Tagaste (Alžírsko) a vstoupila do manželství s Patriciem, s nímž měla tři děti. Nejstarší z nich byl pozdější světec Augustin, který jí dělal velké starosti. "Syn tolika slz se nemůže ztratit," řekl jednou milánský biskup Ambrož, když opět zoufale prosila Boha, aby napravil jejímu výstřednímu synovi život. Její prosby byly skutečně vyslyšeny, Augustin cestu k Bohu našel, a navíc se stal jedním z největších křesťanů všech dob. Avšak matka se toho již nedožila, zemřela roku 387 v Ostii (Itálie). Její ostatky odpočívají v Římě a také v klášteře Arrouaise v severní Francii. Augustin později ve svých překrásných Vyznáních vyjádřil své matce dík. Římský kalendář slaví Moniku 27. srpna.

Domácí podoby: Mona, Móňa, Monka, Monča, Monče, Monina, Monďa, Monina, Moninka, Monuš(ka), Monice, Mon(č)ičák, Mončinka, Monila, Moňulka, Monuše ap.
Slovensky, rusky, norsky, polsky: Monika
Německy: Monika, Monica
Anglicky, holandsky, dánsky, švédsky, italsky, rumunsky: Monica
Francouzsky: Monique
Španělsky: Mónica
Maďarsky: Mónika

U nás i v cizině velmi oblíbeno.

Jmeniny 21. května.

V českém církevním kalendáři má svůj svátek Ondřej Bobola, světový jej slavil již 16. května. Ondřej je původem jméno řecké a lze je vyložit jako "mužný". Ondřej Bobola takovým bezpochyby byl. Narodil se roku 1592 v palatinátu Sandomierz (Polsko) ve šlechtické rodině. V 18 letech vstoupil do jezuitského řádu a později působil jako obětavý misionář a kazatel. Díky němu se zdejší osady začaly postupně navracet ke katolicismu. Avšak čím větší jeho úspěchy byly, tím větší nenávisti musel čelit. Nakonec jej jeho protivníci zajali a krutě umučili k smrti. Stalo se tak 16. května roku 1657. Papež Pius XI. vzýval Ondřeje jako přímluvce za jednotu východní a západní církve.

Dříve v tento den slavila svůj svátek Rejčka. Toto jméno nosilo několik českých a polských královen. Nejznámější z nich asi byla Rejčka (* 1. září 1288), manželka českého krále Václava II. Při sňatku přijala jméno Eliška (Alžběta). Po smrti svého manžela (21. června 1305) se provdala podruhé, tentokrát za Rudolfa Habsburského (16. října 1306), ale již v červenci následujícího roku ve svých osmnácti letech znovu ovdověla. Jako dvojnásobná česká královna vdova získala velké bohatství a usadila se v Hradci Králové, s novou českou královnou Eliškou Přemyslovnou (manželka Jana Lucemburského) se ale nenáviděly. Kolem roku 1315 se Rejčka sblížila s vůdcem českého panstva Jindřichem z Lipé, s nímž po roce 1321 žila v Brně, kde také 18. října 1335 zemřela.

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999
LIBRI