Tamara

V občanském kalendáři má dnes svátek Tamara. Toto jméno má skutečně prastarý původ a počátky má v hebrejském označení pro (datlovou) palmu támá.

Tamara vystupovala již v biblických příbězích, a věru velmi zajímavě. Její muž zemřel, a tak si podle starých zvyklostí měla vzít jeho bratra. Jenomže ten byl ještě chlapcem, Tamara tedy musela odejít k rodičům a čekat, až jinoch dospěje. Když se tak stalo, ženich nijak nepospíchal, do sňatku se starou vdovou se mu příliš nechtělo. Tamara však byla zkušená žena a dovedla si poradit. Svlékla vdovský šat, nalíčila se jako nevěstka a sedla si k cestě, kudy měl její budoucí manžel projíždět. Když mladý muž spatřil krásnou ženu, div že neoněměl a ihned ji požádal, aby ji mohl navštívit v jejím domě. Tamara svolila pod podmínkou, že jí nejprve dá zástavu. Když se zeptal, co že to má být, odpověděla chytrá krasavice: "Dej mi své pečetidlo se šňůrkou a hůl, kterou máš v ruce." Zaslepený mladík se dlouho nerozmýšlel a vše jí dal. Po několika měsících zjistili služebníci, že vdova Tamara je těhotná. Podle neúprosných zákonů měla být bez milosti upálena. Když ji však vedli k hranici, pravila Tamara: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci." Předložila pečetidlo, šňůrku, hůl a bylo jasno. Rod izraelský se rozrostl, a to dokonce o dvojčata Perese a Zeracha.

Jmeniny 3. června.

V církevním kalendáři slaví svůj svátek Karel Lwanga a druhové. Tento patron pochází až z Afriky. Narodil se roku 1865 v Bulimu (Uganda). Pocházel z významné rodiny a byl velitelem pážat na dvoře krále Mwangy. Díky působení křesťanských misionářů všichni do jednoho přijali křesťanství. Když však panovník zjistil, že se mladíci pravidelně modlí, rozzuřilo jej to do nepříčetnosti a nechal je uvěznit. Zde byli krutě mučeni, a když nepomohlo ani to, nařídil Mwanga jejich popravu. Spolu s Karlem Lwangou upálili 3. června 1886 třináct jeho kamarádů a stejný počet mladých misionářů. Papež Pavel VI. 18. října 1964 všechny tyto mučedníky svatořečil a v roce 1968 podnikl dokonce cestu po Ugandě, aby navštívil místa, kde žili.

Další oslavenkyní je Klotylda (Klotilda). Jedná se o staroněmecké jméno, a tak nás asi nepřekvapí, že znamená "slavná bojovnice". Původně znělo Chlothildis a patrně románským vlivem se hláska ch změnila v k. Klotylda byla dcerou burgundského krále Chilpericha, narodila se kolem roku 474 v Lyonu (Francie). Vzala si za muže franského krále Chlodvíka I. a přiměla jej ke křtu. Dnes je patronkou žen, notářů a chromých. Lidé se k ní také obracejí s modlitbou, když chtějí obrátit svého partnera. Rozumí se k víře.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI