Taťana

V občanském kalendáři dnes nalezneme Taťánu. Asi nikoho nepřekvapí, že se jedná o jméno především ruské. Jeho kořeny však musíme hledat až ve starém Římě, kde žil slavný rod Tatiů. A již staří Řekové znali slovo tattó, které znamenalo "ustanovovat", "rozdělovat". Nejvíce toto jméno proslavily literární Taťány Puškina, Turgeněva aj.

Jmeniny 29. března.

V církevním kalendáři je připomenut Ludolf z Ratzeburgu. Byl biskupem v Ratzeburgu a ví se o něm, že se vzepřel svému vévodovi, nárokujícímu si církevní majetek. Vladař, jak už tak mocipáni umějí řešit podobné situace, dal Ludolfa zatknout a vsadit do vězení. Ludolfovu zdraví to nijak neprospělo, a tak není divu, že brzy po svém propuštění zemřel. Proto je biskup uctíván jako mučedník. S tradiční úctou k tomuto světci se setkáváme především v biskupství osnabrückém.

Jméno Ludolf nosil i jeden vynikající vědec. Jmenoval se Ludolph van Ceulen a byl holandským matematikem. Narodil se roku 1540 v Hildesheimu, zemřel roku 1610. Od roku 1599 byl profesorem vojenského stavitelství. Vypočítal poměr obvodu kruhu k jeho průměru na 20 desetinných míst. Toto číslo 3, 1415... je k jeho poctě nazváno číslem Ludolfovým.

Dalším oslavencem tohoto dne je Bertold z Kalábrie (z Limoges), který je považován za spoluzakladatele karmelitánského řádu. Narodil se v jižní Francii kolem roku 1100. Víme o něm, že se roku 1155 usadil na hoře Karmelu, tam, kde prý žil také prorok Elijáš se svými žáky. Spolu s jinými poustevníky vytvořil Bertold komunitu, která chtěla dovršit, co započal Elijáš a později mniši raného křesťanství. Chtěli zde vést bohulibý život a zvlášť pěstovat kontemplaci v duchu Elijášově. Proto ho karmelitánský řád označuje jako dux et Pater ("vůdce a duchovní Otec"). Když Bertold, který dostal přízvisko "z Kalábrie", protože tehdy tak byli v Palestině nazýváni všichni západní přistěhovalci, asi roku 1195 zemřel, vyprosili si jeho pokračovatelé roku 1209 od jeruzalémského patriarchy Alberta závaznou řeholi. Vzhledem k pronásledování od Saracénů se vrátilo mnoho karmelitánů po roce 1238 do své vlasti na Západ, kde založili řadu karmelitánských klášterů a řád doznal velkého rozmachu.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha, 1999
LIBRI