Kritické stavy v porodnictví 2010

Pod záštitou děkana – 1. LF UK v Praze proběhl dne 11. prosince 2010 soubor přednášek a panelová diskuze na téma "KRITICKÉ STAVY V PORODNICTVÍ 2010". Odborným garantem akce byl doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.


Organizace:
Aesculap Akademie, B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666
Fax +420-271 091 652
aesculap-akademie.cz@bbraun.com
www.aesculap-akademie.cz

Místo konání:
Národní muzeum
(nová budova), Praha 1
(budova bývalého Federálního shromáždění)

 

Účastnický poplatek: 1.000, - Kč

pdf Program ke stažení

Doklad o zaplacení poplatku předložíte při prezentaci.
Poplatek lze zaplatit též přímo na místě.

přednášky ke stáhnutí