Encyklopedie

Syndrom z přetížení myokardu

>

Syndrom z přetížení má nejčastěji iatrogenní příčinu a obraz levostranné srdeční nedostatečnosti.


Hlavní důvody jsou:

 • neuvážená, nevybalancovaná náhrada ztrát při současné oligurii až anurii, při hypertenzní špičce, při vazokonstrikci;
 • spojení s tokolytickou léčbou b2-sympatomimetiky (viz rovněž kap. Beta2-sympatomimetika a ostatní tokolytika);
 • vyjadřuje
  nevhodnou interakci – přívod infúzních tekutin a podání přípravků
  z porodnické indikace, ale působících vazokonstrikci (ergometrin,
  metylergometrin).


Terapeutický postup:

 • prevence, uvážlivé rozhodování jsou základní zásadou;
 • při
  známkách levostranného přetížení a hypertenze ihned zpomalíme až
  zastavíme přívod tekutin. Můžeme okamžitě podat bukálně inhalační dávku
  nitrátu z dávkovacího spreje;
 • při zachované diuréze zahájíme i.v. dávkou furosemidu 10–20 mg i.v.;
 • při
  oligurii, resp. anurii, je možno alternativně podat 20% manitol v dávce
  150 ml do nazogastrické sondy, popř. v malém kolorektálním nálevu.
  Osmotický gradient vede k přesunu tekutin do trávicí trubice, odkud lze
  obsah odsát;
 • při rozvoji plicního edému (viz také kap. Předčasný porod) je nutná poloha vsedě, se spuštěnými dolními končetinami;
 • v
  mírnějších případech nasadíme těsně obličejovou masku a ponecháme
  spontánní dýchání za trvalého přetlaku (CPAP – continuous positive
  airway pressure), podáváme plyn s vysokou inspirační frakcí kyslíku;
 • v závažných až kritických případech s neklidem,
  hypoxémií, agitovaností, s nemožností vykašlat zpěněný obsah z trachey
  je indikována analgosedace, tracheální intubace a krátkodobá umělá
  plicní ventilace s FiO2 = 1,0 a se zařazením PEEP (positive end-expiratory pressure) 5–10 cmH2O (0,5–1,0 kPa).

Anesteziologické aspekty:

    * syndrom z přetížení, pokud se nejedná o myogenní složku
srdeční nedostatečnosti, ustoupí v řádu několika minut a doznívá
desítky minut;
    * pouze v kritických případech volíme invazivní umělou plicní ventilaci;
   
* neinvazivní umělá ventilace vyžaduje zachování vigility, discipliny
a spolupráce, vhodné anatomické poměry obličeje a toleranci masky
i programu ventilátoru.