Jaký je rozdíl mezi nezralými dětmi?

Jaký je rozdíl mezi nezralými dětmi
Jaký je rozdíl mezi nezralými dětmi

Zahájení péče o nezralé děti není ve světě jednotné, většinou odráží socioekonomické podmínky každého státu. Ve většině vyspělých zemí světa je zahajována intenzivní péče o nezralé děti v 24. týdnu těhotenství, kdy tyto děti jsou nejen vitální, ale i viabilní.

Vitalita vyjadřuje  projevy životních  funkcí (přítomnost dýchacích pohybů, srdečních ozev, pohybu).

Viabilita neboli životaschopnost, je šance na přežití a kvalitní život.

Ve skandinávských zemích a ve Švýcarsku je péče zahajována až od 25. týdne těhotenství, ale například v Japonsku poskytují péči již od 22. týdne těhotenství.

V České republice do 90. let minulého století platila hranice  pro zahajování péče od 28. týdne těhotenství nebo od porodní hmotnosti nad 1000 g dítěte. S rychlým rozvojem neonatologie se v roce 1994 posunula hranice viability na 24. týden těhotenství nebo porodní hmotnost dítěte nad 500 g. Výsledky péče o nezralé novorozence se neustále vylepšují, postupně přežívá více a více nezralých dětí bez navyšování jejich postižení. Česká republika se řadí k evropské špičce v péči o novorozence a má i jednu z nejnižších úmrtností novorozenců do 28. dne života.

Nezralé novorozence můžeme rozdělit podle týdne těhotenství nebo podle porodní hmotnosti v době porodu. Pro celkovou prognózu dítěte je vždy důležitější týden těhotenství, který více vyjadřuje funkční nezralost jednotlivých orgánů, než porodní hmotnost.

Rozdělení podle týdne těhotenství

  • lehká nezralost, 36.–37. týden těhotenství
  • střední nezralost, 32.–35. týden těhotenství
  • těžká nezralost, 28.–31. týden těhotenství
  • extrémní nezralost, pod 28. týden těhotenství

Rozdělení podle hmotnosti

  • novorozenec s normální hmotností – nad 2500 g
  • novorozenec s nízkou porodní hmotností – 1500–2500 g
  • novorozenec s velmi nízkou porodní hmotností – 1000–1500 g
  • novorozenec s extrémně  nízkou porodní hmotností – pod 1000 g


Péče o novorozence s extrémně  nízkou porodní hmotností (660 g.).
Pro podporu dýchání je zavedená umělá plicní ventilace a dále je 
použita fototerapie  pro léčbu novorozenecké žloutenky.

 

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015