Těhotenství A-Z - Novorozenec a kojenec

Předčasně narozené děti
Narození miminka, nového člena rodiny, je jedním z nejkrásnějších okamžiků pro každou maminku a současně celou rodinu. V průběhu  těhotenství  je věnována velká pozornost postupně se zvětšujícímu bříšku. Rodiče přemýšlejí o jménech,...
Jaký je rozdíl mezi nezralými dětmi
Zahájení péče o nezralé děti není ve světě jednotné, většinou odráží socioekonomické podmínky každého státu. Ve většině vyspělých zemí světa je zahajována intenzivní péče o nezralé děti v 24. týdnu těhotenství, kdy tyto děti jsou...
Jak probíhá předčasný porod
Porod nezralého miminka se zásadně neliší od porodu dítěte v termínu. Probíhá buď přirozenou cestou, nebo císařským řezem. Závěry studií neprokázaly jakýkoliv profit císařského řezu před porodem přirozeným.
Inkubátor – první obydlí?
Na udržení tělesné teploty vynakládá nezralý novorozenec velké množství energie, která mu pak jinde schází. Inkubátor slouží jako prostředek termoneutrálního prostředí k udržení optimální teploty. Miminko je uložené v inkubátoru v měkkých dekách,...
Jaké jsou nejčastější problémy nezralého miminka?
Jaké množství diagnóz bude mít miminko po pobytu v porodnici napsané v propouštěcí zprávě, to na samém začátku nikdo neví. Porucha dýchání (RDS, z angl. Respiratory  Distress Syndrome,  syndrom dechové tísně) a oběhu jsou...
Jak se nezralý novorozenec vyživuje?
Hlavním cílem v péči o nezralé novorozence je jejich výživa mlékem, vyživování infuzemi se snažíme omezit na nejkratší možnou dobu. K tomuto cíli však někdy vede velmi trnitá cesta. Existuje  mnoho komplikací, které mohou příjem...
Kdy půjde nezralé miminko domů
Je to vytoužený okamžik všech rodičů. Konečně se zbavit přísného dohledu všech sestřiček a lékařů a odnést si miminko do prostředí a pohodlí svého domova. Tato otázka většinou zazní již v prvních hodinách po porodu. Přibližně se vytoužený...